Ons doel

De filosofie van deze praktijk is dat psychotherapeutische hulp niet voorbehouden is aan mensen met een stoornis, maar dat ook preventief of situationeel hulp geboden moet kunnen worden.

Contact

Mail of bel voor meer informatie, zie hier

Kwaliteit

We hanteren kwaliteitseisen ten aan zien van onze medewerkers en zorgproducten.
We werken samen met hulpverleners in de regio om adequate verwijzingen te kunnen doen voor problemen, die buiten onze expertise liggen.