Behandelaanbod

Generalistische basis psychotherapie voor Volwassenen en Kinderen

Gericht op kortdurende behandeling en begeleiding in stressvolle situaties b.v. in relatie tot werk of school.

 

Gespecialiseerde psychotherapie voor Volwassenen en Kinderen

Gericht langduriger behandeling wanneer zich psychische klachten voordoen.

Top