Cursus Naar een gelukkige Partnerrelatie

Cursus “Naar een gelukkige Partnerrelatie”
Doel: Inzicht in de emotionele patronen, die bepalend zijn voor hechting aan de partner.
Doelgroep: Mensen, die willen groeien in een liefdesrelatie en zich afvragen hoe zij de verschillen in elkaars gedrag kunnen overbruggen of hoe zij ondanks verschillen toch gelukkig met elkaar kunnen zijn.
Achtergrond: “Polarities attract”; Tegenpolen trekken elkaar aan is een veel gehoorde uitspraak als het gaat om het beschrijven van relaties. Het wordt gebruikt als verklaring voor het verschijnsel dat mensen die heel erg verschillen toch bij elkaar zijn.
Hoe kan dat? Hoe komt het dat sommige mensen in staat zijn verschillen te overbruggen en anderen niet? Welke onbewuste gedragspatronen liggen ten grondslag aan het wel of niet slagen van een liefdesrelatie?
Cursusinhoud: Ingegaan wordt op de emotionele mechanismen – ontstaan vroeg in de jeugd – die ervoor zorgen in hoeverre mensen als volwassenen wel of niet in staat zijn de ander dichtbij te laten komen.
Aan de hand van interviews en filmfragmenten worden diverse hechtingspatronen toegelicht.
Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen hechtingspatronen te onderzoeken.
Cursusaanbod: Vier avonden 2×45 minuten met een pauze van 30 minuten.
Cursus map met lees- en oefenmateriaal.
Data: 18 juni, 9 juli, 12 september en 3 oktober 2018
Kosten: 400 euro per koppel.
Locatie: het Cuserhuis, de Cuserstraat 91 2de gebouw, 1081 CN Amsterdam
(nabij Amsterdamse bos en de Kalfjeslaan)
Opgeven: website
Annuleren: website
Top