Cursus Young Professionals

Cursus Young Professionals
Doelgroep: Mensen, die een baan hebben, maar voelen dat ze tegen een “burn out“ aan zitten.
Achtergrond: De voornaamste verandering, die mensen ondergaan wanneer zij na hun studie de arbeidsmarkt betreden, is het feit dat de
arbeidsmarkt totaal ander gedrag van mensen vraagt, dan tijdens de studie is ingetraind. Dat zorgt niet alleen voor een enorme
verwarring over het eigen functioneren, maar ook voor enorme stress.
Cursusinhoud: Aan de hand van diverse materialen (boeken, videomateriaal en door de cursisten ingebrachte verhalen) wordt onderzocht welke verschillen er zijn tussen “studie gedrag” en “professioneel gedrag” en wat van professionals wordt verlangd om succesvol te kunnen zijn, plezier en ambities te kunnen behouden in hun werk en gezond te kunnen blijven.
Cursusaanbod: Vier avonden 2×45 minuten met een pauze van 30 minuten.
Deze cursus wordt ook inservice gegeven. Aantal deelnemers max. 10.
Data: 11 juni, 2 juli, 3 september en 26 september 2018
Kosten: 200 euro per deelnemer.
Locatie: het Cuserhuis, de Cuserstraat 91 2de gebouw, 1081 CN Amsterdam
(nabij Amsterdamse bos en de Kalfjeslaan)
Opgeven: website
Annuleren: website
Top