Klachten

  • Depressie
  • Angst
  • Onzekerheid
  • Negatief Zelfbeeld
  • Onvoldoende doorzettingsvermogen en motivatie
  • Overspannenheid/ burn out
  • Persoonlijkheidproblematiek
  • Psychiatrische stoornissen (zie Aandachtsgebieden)
Top