Overlijden van de therapeut

In het geval van plotseling overlijden van de therapeut worden de patiënten overgedragen aan hun verwijzers – meestal de huisarts.

U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld door de erfgenamen van de therapeut.

Top