Tarieven

Voor alle zorgproducten/behandelingen geldt dat 100% van de maximum NZA-tarieven, in

rekening wordt gebracht.  Dit zijn de NZA-tarieven, die gelden in het jaar dat de behandeling  start.

Dit geldt voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz.

De NZA-tarieven worden jaarlijks gepubliceerd op het Internet https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/

Specialistische GGZ

Behandelgroep Tijdklasse Max. Nza tarief 2018
Diagnostiek 0 – 99 minuten € 160,57
Diagnostiek 100 – 199 minuten € 331,94
Diagnostiek 200 – 399 minuten € 639,16
Diagnostiek 400 – 799 minuten € 1.181,01
Behandeling kort 0 – 99 minuten € 165,35
Behandeling kort 100 – 199 minuten € 379,79
Behandeling kort 200 – 399 minuten € 696,11
Behandeling kort vanaf 400 minuten € 1.142,78
Aandachtstekort – en gedrag 250 – 799 minuten € 1.383,04
Aandachtstekort – en gedrag 800 – 1.799 minuten € 2.671,65
Aandachtstekort – en gedrag 1.800 – 2.999 minuten € 4.767,38
Aandachtstekort – en gedrag 3.000 – 5.999 minuten € 8.106,64
Pervasief 250 – 799 minuten € 1.323,03
Pervasief 800 – 1.799 minuten € 2.631,83
Pervasief 1.800 – 2.999 minuten € 4.734,71
Pervasief 3.000 – 5.999 minuten € 8.168,92
Overige kindertijd 250 – 799 minuten € 1.290,61
Overige kindertijd 800 – 1.799 minuten € 2.575,10
Overige kindertijd 1.800 – 2.999 minuten € 4.681,53
Overige kindertijd 3.000 – 5.999 minuten € 7.367,63
Alcohol 250 – 799 minuten € 1.246,62
Alcohol 800 – 1.799 minuten € 2.486,78
Alcohol 1.800 – 2.999 minuten € 4.688,08
Alcohol 3.000 – 5.999 minuten € 8.327,00
Overige aan een middel 250 – 799 minuten € 1.243,79
Overige aan een middel 800 – 1.799 minuten € 2.486,55
Overige aan een middel 1.800 – 2.999 minuten € 4.600,79
Overige aan een middel 3.000 – 5.999 minuten € 8.118,35
Depressie 250 – 799 minuten € 1.379,29
Depressie 800 – 1.799 minuten € 2.712,24
Depressie 1.800 – 2.999 minuten € 4.957,30
Depressie 3.000 – 5.999 minuten € 8.489,77
Angst 250 – 799 minuten € 1.347,97
Angst 800 – 1.799 minuten € 2.683,04
Angst 1.800 – 2.999 minuten € 4.917,44
Angst 3.000 – 5.999 minuten € 8.380,96
Restgroep diagnoses 250 – 799 minuten € 1.291,77
Restgroep diagnoses 800 – 1.799 minuten € 2.582,24
Restgroep diagnoses 1.800 – 2.999 minuten € 4.881,34
Restgroep diagnoses 3.000 – 5.999 minuten € 8.413,84
Persoonlijkheid 250 – 799 minuten € 1.363,44
Persoonlijkheid 800 – 1.799 minuten € 2.749,23
Persoonlijkheid 1.800 – 2.999 minuten € 4.997,76
Persoonlijkheid 3.000 – 5.999 minuten € 8.539,45
Somatoforme 250 – 799 minuten € 1.303,73
Somatoforme 800 – 1.799 minuten € 2.606,26
Somatoforme 1.800 – 2.999 minuten € 4.824,46
Somatoforme 3.000 – 5.999 minuten € 8.073,08
Eetstoornis 250 – 799 minuten € 1.360,20
Eetstoornis 800 – 1.799 minuten € 2.659,83
Eetstoornis 1.800 – 2.999 minuten € 4.796,53
Eetstoornis 3.000 – 5.999 minuten € 8.506,37

Basis GGZ

Prestatie Max. NZa tarief 2018
Onvolledig behandeltraject € 198,88
Behandeling Kort € 487,26
Behandeling Middel € 830,23
Behandeling Intensief € 1.301,85
Behandeling Zeer Intensief € 2.171,52

 

Overig Zorgproduct: OVP

Het   tarief voor het Overig (zorg)product – de prestatie ‘ovp niet-basispakketzorg consult, zoals vastgesteld door de NZA, is voor 2018 vastgesteld op: €  101,03 per sessie van 45 minuten.

Dit tarief wordt in rekening gebracht wanneer clienten geen gebruik willen maken van hun zorgverzekering.

Top