Vakantie

De vakantie van uw therapeut wordt ongeveer 4 weken van tevoren aan u bekend gemaakt.

In geval van een crisis tijdens de vakantie van de therapeut wordt u verwezen naar het Crisisbeleid, zie tab Crisisbeleid.

Top