Vergoedingen

Financiële verantwoordelijkheid

De therapeuten van het Cuserhuis hebben ervoor gekozen niet onder contract van de verzekeraars te werken, zolang deze organisaties psychotherapeuten belemmeringen opleggen in de uitoefening van het beroep; zowel op het gebied van het afronden van behandelingen als het bepalen van de psychotherapeutische inhoud van de behandeling. Dat betekent dat u niet hoeft te vrezen voor een onverwacht einde van de financiering van de behandeling en dat de behandeling adequaat is afgestemd op uw klachten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling en/of het psychodiagnostisch onderzoek. De kosten van de behandeling worden 1 jaar na aanvang of aan het einde van de behandeling bij u in rekening gebracht. Het door u te betalen bedrag kunt u declareren bij uw verzekeringsmaatschappij. U krijgt de kosten dan 100% vergoed, wanneer u een Restitutiepolis – de z.g. Vrije artsenkeuze polis – bij uw verzekering heeft afgesloten.

Indien uw verzekering niet de totale kosten dekt – in het geval u een Naturapolis hebt – bent u verplicht het niet vergoede deel zelf te betalen. Dit kan oplopen tot 33% van de totale kosten.

Het is daarom van belang vooraf bij uw verzekering na te gaan of uw polis de behandeling van niet-gecontracteerde psychotherapeuten voor 100% vergoedt. Dit zijn de zogenaamde Restitutie-polissen.

 

Behandeling van kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar

Deze praktijk heeft voor het jaar 2018 geen contract afgesloten met de Gemeente Amsterdam en omliggende regiogemeenten.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de psychotherapeutische behandeling van hun kinderen. Ook voor de behandeling van jeugdige patiënten onder de 18 jaar gelden de daarvoor bestemde tarieven van de NZA.

(Zie de website www.cuserhuis, tab Vergoedingen of de tarieven van de NZA op het Internet).

No show regeling

Zorgverzekeraars vergoeden geen afspraken, waarin de patiënt niet komt opdagen, de zogenaamde No Shows. Dit betekent dat u uw afspraak kosteloos kunt annuleren tot 48 uur voorafgaand aan uw afspraak. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt €75 bij u in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet bij zeer ernstige omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid of een plotselinge ziekenhuisopname.

Top