Wachttijden

De Wachtijd voor Aanmelding bij het Cuserhuis is o weken.

De Wachttijd voor Behandeling d.w.z. de aanvang van de Intakefase is momenteel 2 weken.

Procedure

Vanaf het moment van aanmelding tot aan het moment van werkelijke behandeling verlopen er ongeveer twee maanden. In deze periode vinden er meestal twee a drie Intakegesprekken plaats en worden er vragenlijsten afgenomen.

Op basis hiervan wordt een Diagnose geformuleerd en een Behandelplan opgesteld en wordt een behandeltraject voorgesteld.

Dit geldt voor zowel volwassen patiënten als voor kinderen & jeugdigen. Er is meestal geen verschil in wachttijd tussen patiënten met een indicatie generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz.

Top