Wie zijn wij?

Wij behandelen Kinderen, Volwassenen en Ouderen. Dat is mogelijk doordat in onze praktijk meerdere disciplines aanwezig zijn, o.a.: Orthopedagogiek , Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie. Wij zijn als Psychotherapeut BIG geregistreerd en kunnen al naar gelang van de ernst van de klachten Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ bieden.Voor huisartsen voeren wij – in overleg – de POH-functie uit; deze bestaat uit Diagnostiek en Kortdurende Behandelingen.

Psychologische begeleiding in de vorm van Coaching wordt geboden, wanneer er geen sprake is van een medische indicatie voor de behandeling.

 

willy

Willy van Emden

Veelzijdige ervaring en recente kennis is het kenmerk van Willy van Emden. Zij studeerde in 1980 af als Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en ze begon haar loopbaan bij de overheid als ambtenaar Jeugd- en Jongeren. In 2008 studeerde ze voor de tweede keer af – nu als Klinisch Psycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.  In 2014 rondde ze haar postdoctorale studie Psychotherapie af . Ze is BIG geregistreerd.

Zij legt zich toe op de behandeling van psychiatrische stoornissen met een accent op de behandeling van Kinderen. Daarbij doet ze ook Ouderbegeleiding. Aangeboren stoornissen zoals ADHD, Autisme en Autisme verwante stoornissen, alsmede PDD-NOS maar ook Angst en Stemmingsstoornissen en hardnekkige gedragsproblemen (ODD maar ook persoonlijkheidsproblematiek) behoren tot haar werkterrein. Ze heeft veel ervaring met Diagnostiek van kinderen en volwassenen.   Haar ervaring en filosofie is dat iedere levensfase zijn eigen problemen kent. Onder druk van de omstandigheden kan dit leiden tot psychische klachten. Daarom behandelt zij klachten tegen de achtergrond van de leeftijd en ontwikkelingsfase van de patient. 

 

Marjolein Verburg

Zij studeerde in 2011 cum laude af als klinisch ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens zangeres en dirigente van een aantal kinderkoren. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Haar psychologische en muzikale kennis weet zij te integreren in haar behandelingen, die daardoor een grote toegankelijkheid krijgen. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen. Als dirigent/muziekpedagoog focust zij, behalve op de muziek ook op het vergroten van de sociale vaardigheden (luisteren en samen spelen, een harmonie maken met elkaar) van de kinderen. In haar werk als psycholoog kan zij de muziek inzetten als toegangspoort naar de emoties. Afhankelijk van de specifieke hulpvraag zet Marjolein haar vaardigheden in. Uitgangspunt hierbij is het Behandelplan, zoals is overeengekomen met de ouders, of de hulpvraag die de jongere zelf heeft geformuleerd.

Sinds 2016 is zij werkzaam bij het Cuserhuis. Zij behandelt kinderen en jong volwassenen.

 

Orly Shor

Orly is change management consultant; ze is gepromoveerd (PhD) in de Organisatiepsychologie en ze heeft meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van individuen en bedrijven, zowel in Amerika als Europa.

Wat kan coaching van Orly voor je betekenen? In moeilijke tijden kan er een disbalans in je leven ontstaan. Denk aan gebeurtenissen met een grote impact op je leven, zoals een verhuizing, scheiding, problemen-  of een grote verandering op je werk. Ook wanneer er een nieuwe fase in je leven aanbreekt, zoals gezinsuitbreiding of pensionering kan er een zekere disbalans ontstaan. Orly begeleidt je bij een moment van bezinning, van terugblik en vooruitblik op je verleden, het heden, en je toekomst. Door middel van coaching helpt Orly je om oude patronen los te laten en weer verder te komen in je leven. Haar pragmatische aanpak en filosofie kan in de woorden van Albert Einstein worden samengevat:

“Midden in moeilijkheden zit de mogelijkheid.”

In vijf tot tien maatwerk sessies helpt Orly je verder op jouw pad. Na een coachingstraject heb je meer inzicht in wie je bent, wat je wilt en waar je naar toe wilt groeien. De coaching kan in het Engels, Hebreeuws of Nederlands worden gegeven.

Orly is a change management consultant with a PhD in organizational psychology and 15 years’ experience in the USA and Europe, guiding individuals and organizations. If you are an expat or going through difficult life change transitions such as moving, divorce, career change, new family, new image, empty nest or retirement she is able to assist you. Orly will help you to leave behind your current status quo and embark on a new you. Her pragmatic approach and philosophy can be summarized in Albert Einstein words:

“In a middle of a difficulty lies an opportunity”

Coaching sessions varying from 5-10 sessions, tailored specifically for you, will lift you up  from your current state to your desired future!

Consultations can be given in English, Hebrew or Dutch.

 

 

Gil Yitshaki

Gil Yitshaki is afkomstig uit Israël en Ivriet is zijn moedertaal. Maar hij spreekt ook vloeiend Engels en Nederlands.

Hij is in Nederland sinds 1998. In Israël diende hij – na het behalen van zijn Vwo-diploma in het leger als marineofficier en daarna vertrok hij naar Europa ten gevolge van een liefdesrelatie. Via Ierland belandde hij in Nederland. En na een aantal avontuurlijke bezigheden in dit land (o.a. matroos op een platbodem op het IJsselmeer) ging hij Psychologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft er twee masterstudies gedaan: Neuro-cognitieve Wetenschappen en Klinische Psychologie.

Zijn werkterrein als Psycholoog begon bij het Sinaï Centrum, waar hij veel ervaring met traumabehandelingen heeft opgedaan. Hij werkte er met de volgende doelgroepen: Joodse Overlevenden van de WOII en hun kinderen, Overlevenden van de Jappenkampen in voormalig Nederlands Indië en met de slachtoffers van de huidige conflicten in de wereld.
Aldus heeft hij ook gewerkt met jongvolwassenen met een achtergrond waarin oorlogstrauma een rol speelt.
Een bijzondere plek in zijn hart en affiniteit heeft Gil voor de tweede en derde generatie in families, waarin oorlogsproblematiek een rol speelt.

Gil is een positief ingesteld mens, gelukkig gehuwd en de trotse vader van drie fijne kinderen.

Zijn werkervaring heeft hem een sterk geloof gegeven in de drang van de mens om emotioneel te groeien.

 

 

Top